اخذ پذیرش موسسه زبان یکی دیگر از خدمات موسسه دانش گستر کوه نور می باشد که درواقع اولین قدم جهت یادگیری زبان دانشجو می باشد. حال موسسه می تواند این پذیرش را به همراه پذیرش دانشگاهی دانشجویان برای آنها اخذ نماید، یعنی بصورتیکه دانشجو در حین تحصیل و یا اینکه قبل از شروع تحصیلات، زبان خود را تکمیل نماید و بعد شروع به تحصیل نماید؛ و یا اینکه موسسه صرفآً برای پذیرش موسسه زبان دانشجویان اقدام نماید. در هر دو این شرایط کارشناسان موسسه کلیه اطلاعات مورد نیاز دانشجویان از قبیل هزینه دانشگاه ها، هزینه موسسه زبان، هزینه زندگی، شرایط تحصیل و کلیه مطالب مورد نیاز را که به طور متعارف در جهت تصمیم‌گیری متقاضی جهت ادامه تحصیل در کشور مقصد مؤثر می‌باشد را در اختیار متقاضیان عزیزان قرار خواهند داد و در پایان اقدام به اخذ پذیرش موسسه زبان از معتبرترین موسسات زبان کشور مقصد می نمایند.
حال برای آگاهی از چگونگی شروع به صفحه چگونه شروع کنیم مراجعه فرمانید.