الفبای زبان اسپانیایی

الفبای اسپانیایی

الفبای زبان اسپانیایی – el alfabeto español

حتما می دانید که برای سفر و تحصیل در اسپانیا نیاز به دانستن جزیی زبان اسپانیایی خواهید داشت. در این مقاله به شما کمک می کنیم با الفبا و ساختار کلی زبان اسپانیایی آشنا شوید. در صورت داشتن هرگونه سوال در پایین صفحه در بخش دیدگاه ها پرسش خود را مطرح کنید.

حروف الفبای اسپانیایی از سی حرف تشکیل شده :

 • A-a  مثل حرف آ و اَ تلفظ می شود. مثال: casa کاسا , Amor آمُر , grasias گرَسیاس
 • B-b  مثل حرف ب تلفظ می شود. مثال: bueno بوئنو , brillante برییّانته
 • C-c  اگر بعد از این حرف، حروف e و i بیاید مانند حرف ث عربی با نوک زبان تلفظ ی شود. (در آمریکای لاتین س تلفظ ی شود).در غیر این صورت ک تلفظ ی شود.مثال: cielo سی ئِلو , cien سی ئِن , aceptar آسِپتار , cerca سِرکا , colaborar کُلا بُرار , música clásica موسیکا کلاسیکا
 • CH-ch  مثل حرف چ تلفظ ی شود.مثال: chica چیکا , champú چامپو , salchicha سالچیچا
 • D-d  مثل حرف د تلفظ ی شود.مثال: duro دوروُ , dónde دُندِه
 • E-e  مثل حرف اِ تلفظ ی شود.مثال: eterno اِتِرنوُ , elegante اِلِگانتِه
 • F-f  مثل حرف ف تلفظ ی شود.مثال: fuego فوئِِگوُ , flor فلوُر , familia فایلیا
 • G-g  اگر بعد از این حرف e و i بیاید خ تلفظ ی شود.در غیر این صورت گ تلفظ ی شود.مثال: georgia خِئُرخیا , gimnasia خیمناسیا , general خِنِرال , gordo گُردوُ , gargantaگارگانتا , gloria گلوُریا , guerra گِرّا , alguien آلگیئنِ
 • H-h  این حرف در زبان اسپانیایی نوشته یشود اما تلفظ نی شود.مثال: hola اُلا , hacerآسِر , almohada آلموآدا
 • I-i  این حرف اگر بعد از e,a,o بیاید ی تلفظ ی شود.در غیر این صورت ئی تلفظ ی شود.مثال: oil اُیل , aire آیرِه , aceite آسِیتِه , diente دیئِِِنته , dirigir دیریخیر , límite لییتِه , día دیا
 • J-j مثل خ تلفظ ی شود.مثال: juan خوآن , ajedrez آخِدرِس , caja کاخا
 • K-k  مثل ک تلفظ ی شود.این حرف با این که جزئی از الفبای اسپانیایی هست،اما کاربرد زیادی ندارد.چون از زبان های دیگر وارد زبان اسپانیایی شده و تنها در کلماتی به کار گرفته ی شود که اسپانیایی نیستند اما در زبان اسپانیایی رواج یافته اند.مثال:  kilometro کیلوُ مِتروُ , kilogramo کیلوُ گراموُ
 • L-l  مثل ل تلفظ ی شود.مثال: lugar لوگار , lejos لِخُس , lima لیما
 • LL-ll  این حرف را به دو صورت ی توان تلفظ کرد: ی و ج. قاعده خاصی برای این که چه موقع ی و چه موقع ج تلفظ شود وجود ندارد.اما معمولا در زبان آیانه،بیشتر ج تلفظ ی شود.مثال: llorar یُرار،جُرار , llamar یامار،جامار , brillante بریّانتِه،بریجانتِه
 • M-m  مثل م تلفظ ی شود.مثال: mesa مِسا , más ماس
 • N-n  مثل ن تلفظ ی شود.مثال: nunca نونکا , naranjo نارانخوُ
 • Ñ-ñ  این حرف نی تلفظ ی شود.مثال: españa اسپانیا , niño نینیو , añadir آنیادیر , mañana مانیانا , año آنیو
 • O-o  مثل اُ تلفظ ی شود.مثال: ojo اُخوُ , oro اُروُ
 • P-p  مثل پ تلفظ ی شود.مثال: plato پلاتوُ , papel پاپِل
 • Q-q  مثل ک تلفظ ی شود.معمولا بعد از این حرف،حرف u قرار ی گیرد که تلفظ نی شود.مثال: querer کِرِر , aquí آکی , quedar کِدار , química کییکا
 • R-r  مثل ر تلفظ ی شود.مثال: ruso روسوُ , rodear رُدِآر
 • RR-rr  مثل ر با تشدید تلفظ ی شود.مثال: arriba اَرّیبا , carrera کارِّرا , derrotar دِرّوُتار
 • S-s  مثل س تلفظ ی شود.مثال: sol سُل , sal سال
 • T-t  مثل ت تلفظ ی شود.مثال: té تِه , tatuaje تاتوآخِه
 • U-u  مثل او تلفظ ی شود.مثال: uno اونوُ , cultura کولتورا
 • V-v  مثل ب تلفظ ی شود.مثال: viuda بی اودا , caviar کابیار , vecino بِسینوُ
 • W-w  مثل ب تلفظ ی شود.این حرف هم مثل حرف k اصالت اسپانیایی ندارد و در کلمات معدودی به کار ی رود.مثال: washington باشینگتن
 • X-x  مثل دو حرف پشت سر هم ک،س تلفظ ی شود.و اگر اول کلمه بیاید خ تلفظ ی شود.مثال: explicar اِکسپلیکار , flexible فلِکسیبلِه
 • Y-y  تلفظ این حرف مثل حرف ll ی باشد.مثال: yo یُو،جُو , ayer آیِر،آجر
 • Z-z  در اسپانیا مثل ث عربی یعنی با نوک زبان،و در آمریکای لاتین مثل س تلفظ ی شود.مثال: zorro سُرّوُ , cazador کاسادُر , mezclar مِسکلار

 

تلفظ حروف اسپانیایی   pronunciación

تلفظ حروف الفبا اسپانیایی بسیار ساده تر از زبان انگلیسی است. شما حتی اگر انگلیسی خوب بلد باشید ممکنه بعضی کلمات رو اشتباه تلفظ کنید،چون انگلیسی یک قاعده مشخص برای تلفظ نداره. اما در زبان اسپانیایی این طور نیست. کلمات همان طور تلفظ یشن که نوشته میشن و فقط کافیه قاعده تلفظ بعضی از اون ها رو بدونیم.

 • ge:,gente,agencia,ángel خه
 • gi:gitano,ginebra خی
 • gue:guerra,guerrero گِه
 • gui:águila,sanguíneo گی

همان طور که دیدیم در کلماتی که تلفظ گِه و گی وجود داره، در نوشتن اون ها حرف u بعد از g نوشته یشه تا با ge و gi متمایز باشه و درست تلفظ بشه.

توی این کلمات حرف u تلفظ نی شه و فقط واسطه قرار ی گیره تا تلفظ کلمات درست باشه.

چند کلمه ای هستند که شبیه کلمات بالا هستند. اما حرف u هم تلفظ ی شه که باید این جوری نوشته بشه: güe , güi

مثلا: pingüino پین گوئینوُِ vergüenza برگوئِنسا

هیشه بعد از q حرف u یاد که در این مورد هم u تلفظ نی شه.que کِه tranquilo ترَنکیلوُquién کی اِن

مثال هایی برای تلفظ و ترجمه لغات:

azúcar –  آسوکار- شکر،قند

aceite –  آسِیتِه – روغن

botella – بُتِیا – بطری

casa – کاسا – خانه

ceniza -سِنیسا – خاکسر

brisa – بریسا – نسیم

viento – بی اِنتوُ – باد

cerveza – سِربسا – آبجو

atracción – آتراکسیُن – جاذبه

brillar – برییار- درخشیدن

pájaro – پاخاروُ- پرنده

página – پاخینا – صفحه

pegar – پگار- چسباندن

piedra – پی اِدرا – سنگ

coche – کُچه – ماشین

calle – کایه – خیابان

águila – آگیلا – عقاب

tranquilo – ترانکیلوُ- آرام

auxiliar – آاوکسیلیار- کمک کردن

ayudar – آیودار- کمک کردن

atardecer – آتاردِسِر- دیر شدن،غروب

arriba – اَرّیبا – بالا

quizás – کیساس – شاید

cazador – کاسادور – شکارچی

cien – سی اِن – صد

cielo – سی اِلوُ – آسمان

cinco – سینکوُ – پنج

cabeza – کابسا – سر

niño – نی نیو – بچه

bebe – ببه – بچه،نوزاد

discusión – دیسکوسیون – بحث

directo – دیرکتوُ – مستقیم

tierra – تی اِرّا – زین

esquí – اِسکی – اسکی

línea – لینه آ – خط

importante – ایمپُرتانته – مهم

país – پا ایس – کشور

una vez -اونا بس – یک بار

panadería -پانادِریا – نانوایی

پرسش و پاسخ

qué es esto?….es una mesa¿

این چیست؟….یک یز است

qué es esto?….es un perro¿

این چیست؟….یک سگ است

qué es esto?….es un plato¿

این چیست؟….یک بشقاب است

qué es esto?….es un reloj¿

این چیست؟…یک ساعت است

qué es esto?….es un balón¿

این چیست؟….یک توپ است

qué es esto?….es un parasol¿

این چیست؟….یک چتر است

qué es esto?….es una manzana¿

این چیست؟….یک سیب است

qué es esto?….es una silla¿

این چیست؟….یک صندلی است

qué es esto?….es una llave¿

این چیست؟….یک کلید است

qué es esto?….es un libro¿

این چیست؟….یک کتاب است

qué es esto?….es un sombrero¿

این چیست؟….یک کلاه است

qué es esto?….es una guitarra¿

این چیست؟….یک گیتار است

qué es esto?….es un vaso¿

این چیست؟….یک لیوان است

qué es esto?….es una flor¿

این چیست؟….یک گل است

qué es esto?….es un zapato¿

این چیست؟….یک کفش است

qué es esto?….es una camisa¿

این چیست؟….یک پیراهن است

qué es esto?….es una casa¿

این چیست؟….یک خانه است

qué es esto?….es un coche¿

این چیست؟…یک اتوموبیل است

qué es esto?….es una botella¿

این چیست؟….یک بطری است

qué es esto?….es un espejo¿

این چیست؟….یک آینه است

qué es esto?….es una bolsa¿

این چیست؟…یک کیف است

qué es esto?….es una avión¿

این چیست؟….یک هواپیما است

qué es esto?….es un árbol¿

این چیست؟…. یک درخت است

داشتن lección 4 – tener

tener یکی از پر کاربرد ترین کلمات در زبان اسپانیایی ی باشد.

tener – داشتن

?tienes un libro¿-آیا یک کتاب داری؟

sí,tengo un libro-بله یک کتاب دارم

?tienes una revista¿-آیا یک مجله داری؟

sí,tengo una revista-بله یک مجله دارم

?tienes un libro¿-آیا یک کتاب داری؟

no,no tengo-نه،ندارم

?tienes una revista¿-آیا یک مجله داری؟

no,no tengo-نه،ندارم

?tienes una camisa verde¿-آیا یک پیراهن سبز داری؟

no,tengo una camisa roja-نه،یک پیراهن قرمز دارم

?tienes un coche azul¿-آیا یک ماشین آبی داری؟

no,tengo un coche amarillo-نه،یک ماشین زرد دارم

?tienes hijos¿-آیا بچه داری؟

sí,un hijo y una hija-بله،یک پسر و یک دختر

?qué esdad tienes¿-چند سالته؟

tengo 32 años-سی و دو سالمه (سی و دو سال دارم)

?tienes 40 años¿-چهل سالته؟

no,tengo 32 años-نه،سی و دو سالمه

tener que – باید

tengo que irme-باید برم

tengo que aprender-باید یاد بگیرم

tengo que estudiar más-باید بیشتر مطالعه کنم

tienes que hacerlo-باید این کارو بکنی

tienes que olvidar-باید فراموش کنی

tienes que estudiar-باید مطالعه کنی

tener sueño – خواب آلود بودن

tengo sueño-خوابم یاد

tener hambre – گرسنه بودن

tengo hambre-گرسنمه

صرف حال ساده مصدر tener

tengo-دارم ــ tienes-داری ـــtiene-داردـــ tenemos-داریم ـــ tenéis-داریدـــtienen-دارند

مذکر و مؤنث – femenino y masculino

اسم ها وصفات در زبان اسپانیایی حالت مذکر و مؤنث دارند.این حالت مذکر و مؤنث بودن برای تمای اسم ها یعنی اسای افراد و اسای اشیاء وجود دارد. بسیاری از کلمات مذکر به o و بسیاری از کلمات مؤنث به a ختم ی شوند.

cuadro تابلو

libro کتاب

casa خانه

caja جعبه

chico پسر ــ chica (دختر

médico پزشک مردــ médica پزشک زن

cocinero آشپز مرد ــ cocinera آشپز زن

اگر بخواهیم برای یک اسم مذکر صفتی بیاوریم، آن صفت هم حالت مذکر به خود ی گیرد و هین طور برای مؤنث.

مثلا:

-مذکر: cuadro bonito یا bonito cuadro (تابلوی زیبا

-مؤنث: casa bonita یا bonita casa (خانه زیبا

کلمه cuadro مذکر است و نشانه مذکر بودن آن حرف o در انتهای کلمه ی باشد.پس صفت هم باید حالت مذکر داشته باشد.وکلمه casa مؤنث است.نشانه مؤنث بودن آن حرف a در انتهای کلمه ی باشد.پس صفت هم باید حالت مؤنث داشته باشد.

مثال دیگر:

-مذکر: médico experto (پزشک ماهر

-مؤنث: médica experta پزشک ماهر

البته هیشه در قواعد زبان اسپانیایی استثناء وجود دارد.در بحث مذکر و مؤنث هم استثناءهایی هست که باید اونارو یاد بگیریم و حفظ کنیم.مثلا کلمه día (روز) با این که به aختم ی شود،مذکر است و کلمه mano (دست) با اینکه به o ختم ی شود،مؤنث است.

اسم هایی که به or ختم ی شوند مذکر هستند.و اگر حالت مؤنث هم داشته باشند،حرف aبه آخر اضافه ی شود.

مثال: (رنگ)color___(ارزش) valor___(مزه)sabor___(عشق)amor .این اسم ها مذکر هستند و هیشه حالت مذکر دارند.و اسم هایی هستند که حالت مؤنث هم دارند: (برنده) ganador ___ (برنده) ganadora ___ سفیرembajador___

سفیر embajadora

اسم هایی که فقط حالت مؤنث دارند:

اسم هایی که به tad ختم ی شوند مؤنث هستند.

مثال: libertad (آزادی) __ dificultad (سختی) __ facultad (دانشکده)

اسم هایی که به tud ختم ی شوند مؤنث هستند.

مثال: longitud طول __ actitud عمل،اقدام

اسم هایی که به dad ختم ی شوند مؤنث هستند.

مثال: calidad (کیفیت) __ cantidad (کیفیت) __ ciudad (شهر __ bondad (خوبی

اسم هایی که به ción و sión ختم ی شوند مؤنث هستند.

مثال: canción (ترانه) __ fijación (وابستگی) __ colección (کلکسیون) __ fisión (شکاف) __ visión (دید) __ erosión (فرسایش)

عدد یک «UN» تنها عددی است که حالت مؤنث و مذکر دارد.در حالت مذکر un و در حالت مؤنث una نوشته ی شود.

مثلا: un chico (یک پسر) ___ una chica (یک دختر ) ___ una casa (یک خانه) ___ un zapato (یک کفش)

una ventana یک پنجره) ___ un perro (یک سگ ) ___ یک سگ مادهuna perra

کلماتی که به ista و ante ختم ی شوند،هم برای مؤنث و هم برای مذکر به کار ی روند.

مثال: artista (هنرمند) __ tenista ( بازیگر تنیس) __ dentista (دندانپزشک) __ estudiante (دانش آموز) __ calmante (آرام بخش) __ amante (عاشق)

مکالمه زبان اسپانیایی

yo soy Martín Muñoz. من مارتین مونیوس هستم

tengo sesenta y siete años شصت و هفت سال دارم

soy español اسپانیایی هستم

vivo en toledo, en una casa grande y antigua در تولدو زندگی ی کنم،در یک خانه بزرگ و قدیی

no estoy casado متاهل نیستم

vivo solo تنها زندگی ی کنم

todas las tardes voy al parque بعد از ضهر ها به پارک یرم

donde encuentro a mi amigo Pascual جایی که دوستم پاسکوآل رو ی بینم

cómo se llama usted? اسم شما چیه؟

me llamo Martín اسم من مارتین هست

qué edad tiene usted? چند سالتونه؟

tengo sesenta y siete años شصت و هفت سالمه

de dónde es usted? اهل کجا هستید؟

soy de españa اسپانیایی هستم

en cúal ciudad de españa vive usted? در کدام شهر اسپانیا زندگی ی کنید؟

en toledo در تولدو

cómo es su casa? خانه شما چه جور هست؟

es una casa grande y antigua یک خانه بزرگ و قدیی هست

es usted casado? آیا شما متاهل هستید؟

no,yo soy soltero نه،من مجرد هستم

a dónde va usted las tardes? شما بعد از ضهر ها کجا ی روید؟

voy al parque به پارک ی رم

quién es Pascual? پاسکوآل کیه؟

él es mi amigo اون دوست منه

me llamo Federico guiterrez اسم من فدریکوُ گیترِس هست

soy español pero vivo en argentina اسپانیایی هستم اما در آرژانتین زندگی ی کنم

yo soy médico من پزشک هستم

trabajo en un hospital de buenos aires در یک بیمارستان بوئنوس آیرس کار ی کنم

tengo sincuenta años پنجاه سالمه

julia es mi mujer خولیا همسر من هست

ella es espanola también او هم اسپانیایی هست

tiene cuarenta y cuatro años چهل و چهار سالشه

y es profesora de francés و معلم فرانسوی هست

tengo dos hijos دوتا بچه دارم

un hijo y una hija یک پسر و یک دختر

se llaman luis y marisol اسمشون لوئیس و ماری سُل هست

marisol tiene diesiséis años ماری سُل شانزده سالشه

y luis tiene veintiún años و لوئیس بیست و یک سالشه

luis actualmente está en españa لوئیس در حال حاضر در اسپانیا هست

él es estudiante de la universidad او دانشجو هست

cómo se llama usted? اسم شما چیه؟

me llamo Federico اسم من فدریکو هست

es usted español? آیا شما اسپانیایی هستید؟

sí,soy español یله اسپانیایی هستم

vive usted en españa? آیا شما در اسپانیا زندگی ی کنید؟

no,vivo en argentina نه،در آرژانتین زندگی ی کنم

en qué trabaja usted? چه شغلی دارید؟

soy médico پزشک هستم

dónde trabaja usted? کجا کار ی کنید؟

en un hospital de buenos aires در یک بیمارستان بوئنوس آیرس

qué edad tiene usted? چند سالتونه؟

tengo sincuenta años پنجاه سالمه

cómo se llama su esposa? اسم همسر شما چیه؟

se llama julia اسمش خولیا هست

qué edad tiene? چند سال داره؟

ella tiene cuarenta y cuatro años او چهل و چهار سال داره

cúantos hijos tiene usted? چند تا بچه دارید؟

dos hijos,un hijo y una hija دو تا،یک پسر و یک دختر

cómo se llaman? اسمشون چیه؟

luis y marisol لوئیس و ماری سُل

qué edad tienen? چند سالشونه؟

luis tiene veintiún años y marisol diesiséis لوئیس بیست و یک سالشه و ماری سُل شانزده

luis – yo soy luis,el hijo mayor من لوئیس هستم،فرزند بزرگ

tengo veintiúna años بیست و یک سالمه

soy estudiandte دانشجو هستم

vivo ev madrid در مادرید زندگی ی کنم

me gustan esquí y alpinismo من اسکی و کوهنوردی رو دوست دارم

marisol – hola سلام

yo soy marisol من ماریسُل هستم

tengo dieciséis años شانزده سالمه

quiero ser actriz دوست دارم هنر پیشه بشم

no me gusta nada estudiar اصلا از درس خوندن خوشم نیاد

لغات مهم اسپانیایی

hola – سلام

yo – من

soy – هستم

estoy – هستم

es – هست

está – هست

y – و

españa – اسپانیا

español – اسپانیایی

vivo – زندگی ی کنم

tengo – دارم

voy – ی روم

casa – خانه

solo – تنها

tarde – بعد از ظهر،عصر،٢ دیر

parque – پارک

amigo – دوست

Usted – شما (محترمانه)

dónde? – کجا؟

donde – جایی که

qué? – چه؟ ، چی؟

que – که

edad – سن

cúal? – کدام؟

ciudad – شهر

en – در

en la casa – در خانه

en españa – در اسپانیا

año – سال

cómo? – چه گونه؟ ، چه جور؟

grande – بزرگ

antiguo – قدیی

casado – متاهل

soltero – مجرد

quién? – چه کسی؟ ، کی؟

quien – کسی که

pero – اما

argentina – آرژانتین

médico – پزشک

hospital – بیمارستان

trabajo – کار ی کنم

mujer – زن

también – همچنین

profesor – معلم ، دبیر ،٢ پروفسور

francés – فرانسوی

actualmente – فعلا ، در حال حاضر

estudiante – دانش آموز ،٢ دانشجو

estudiar – مطالعه کردن ، درس خواندن

universidad – دانشگاه

esposo – همسر(مرد)

esposa – همسر(زن)

él – او(مذکر)

ella – او(مؤنث)

cúanto? – چه قدر؟ ، چه مقدار؟

cúantos? – چند تا؟ ، چند عدد؟

un – یک

una – یک مؤنث

dos – دو

hijos – فرزندان

hijo – فرزند(پسر)

hija – فرزند(دختر)

esquí – اسکی

alpinismo – کوهنوردی

actriz – بازیگر زن

nada – هیچ ، هیچ چیز

 

مصدر – infinitivo

در زبان اسپانیایی سه نوع مصدر وجود دارد:مصدر هایی که به ar ختم ی شوند، مصدر هایی که به er ختم ی شوند و مصدر هایی که به ir ختم ی شوند.

مثال:

tocar – لمس کردن، نواختن

creer – فکر کردن، باور داشتن

recibir – دریافت کردن

هر گروه قاعده صرف خاص خود را دارد.البته افعال بی قاعده زیادی هستند که از قواعد صرف که در این درس برای هر سه نوع مصدر ی گویم،پیروی نی کنند و آنها را باید یاد بگیریم.اما فعلا صرف افعال با قاعده را یاد ی گیریم و در مورد افعال بی قاعده و چگونگی صرف کردن در درس های بعدی به آنها ی پردازیم.

(ar,er,ir) علامت های مصدری هستند.

١- صرف حال ساده اخباری برای مصدر هایی که به ar ختم ی شوند.

علامت مصدری را حذف ی کنیم تا ریشه مصدر به دست بیاید،سپس پسوند های (o – as – a – amos – áis – an) را به ترتیب به ریشه مصدر اضافه ی کنیم.

مثال:

با حذف ar ریشه مصدر را به دست ی آوریمtocar – ar = toc

لمس ی کنم – toc + o = toco

لمس ی کنی – toc + as = tocas

لمس ی کند – toc + a = toca

لمس ی کنیم – toc + amos = tocamos

لمس ی کنید – toc + áis = tocáis

لمس ی کنند – toc + an = tocan

٢- صرف حال ساده اخباری برای مصدر هایی که به er ختم ی شوند.

علامت مصدری را حذف ی کنیم تا ریشه مصدر به دست بیاید،سپس پسوند های (o – es – e – emos – éis – en) را به ترتیب به ریشه مصدر اضافه ی کنیم.

مثال:

با حذف er ریشه مصدر را به دست ی آوریم creer – er = cre

فکر ی کنم – cre + o = creo

فکر ی کنی – cre + es = crees

فکر ی کند – cre + e = cree

فکر ی کنیم – cre + emos = creemos

فکر ی کنید – cre + éis = creéis

فکر ی کنند – cre + en = creen

 

٣- صرف حال ساده اخباری برای مصدر هایی که به ir ختم ی شوند.

علامت مصدری را حذف ی کنیم تا ریشه مصدر به دست بیاید،سپس پسوند های (o – es – e – imos – ís – en) را به ترتیب به ریشه مصدر اضافه ی کنیم.

مثال:

با حذف ir ریشه مصدر را به دست ی آوریم recibir – ir = recib

دریافت ی کنم – recib + o = recibo

دریافت یکنی – recib + es = recibes

دریافت ی کند – recib + e = recibe

دریافت ی کنیم – recib + imos = recibimos

دریافت ی کنید – recib + ís = recibís

دریافت ی کنند – recib + en = reciben

 

حرف تعریف – artículo

در زبان اسپانیایی ۴ نوع حرف تعریف وجود(el,los,la,las) دارد که پیش از کلمات مفرد مذکر ، جمع مذکر، مفرد مؤنث وجمع مؤنث قرار ی گیرد. حروف تعریف در زبان فارسی وجود ندارد،اما اگر بخواهیم به انگلیسی تر جمه کنیم همان the ی شود.

el – برای مفرد مذکر: el libro,el país,el nombre,el niño,el juego,el coche

los – برای جمع مذکر :los libros,los países,los nombres,los niños,los juegos,los coches

la – برای مفرد مؤنث :la ventana,la mesa,la isla,la silla,la tentación

las – برای جمع مؤنث :las ventanas,las mesas,las islas,las sillas,las tentaciónes

حروف تعریف آیخته:

اگر el بعد از حرف اضافه a قرار بگیرد،با هم آیخته ی شوند و تبدیل به al ی شوند.

a + el : al

مثال:

voy al colegio – به آموزشگاه یروم

traducir al español – به اسپانیایی ترجمه کردن

españa está al frente de la lucha contra el trorismo – اسپانیا در مقابل جنگ با تروریسم است

coger al primero – از اول شروع کردن

اگر el بعد از حرف اضافه de قرار بگیرد،با هم آیخته ی شوند و تبدیل به del ی شوند.

de + el : del

مثال:

la luz del sol – نور خورشید

el sonido del viento – صدای باد

historia del siglo veinte – تاریخ قرن بیستم

مثال ها:

el libro interesante – کتاب جالب

los libros interesante – کتاب های جالب

el país asiático – کشور آسیایی

los países asiáticos – کشور های آسیایی

el nombre de mi amigo – اسم دوست من

los nombres de mis amigos – اسم های دوستان من

el niño está jugando – بچه در حال بازی کردن است

los niños estan jugando – بچه ها در حال بازی کردن هستند

el juego olímpico – بازی المپیکی

los juegos olímpicos – بازی های المپیکی

el coche caro – ماشین گران قیمت

los coches caros – ماشین های گران قیمت

la ventana está abierta – پنجره باز است

las ventanas estan abiertas – پنجره ها باز هستند

la mesa es de madera – یز از جنس چوب است

las mesas son de madera – یز ها از جنس چوب هستند

la isla está en el mar mediterraneo – جزیره در دریای مدیترانه است

las islas están en el mar mediterraneo – جزیره ها در دریای مدیترانه هستند

la silla está detrás de la mesa – صندلی در پشت یز است

las sillas están detrás de la mesa – صندلی ها در پشت یز هستند

la tentación diabólica – وسوسه شیطانی

las tentaciónes diabólicas – وسوسه های شیطانی

 

لغات:

libro – کتاب

país – کشور

nombre – اسم،نام

niño – بچه

partido – مسابقه

coche – ماشین

ventana – پنجره

mesa – یز

isla – جزیره

silla – صندلی

tentación – وسوسه

interesante جالب

asiático – آسیایی

amigo دوست

mediterraneo – مدیترانه

juego – بازی

juegos olímpicos – بازی های المپیک

coche – ماشین،اتوموبیل

caro – گران،گران قیمت

ventana – پنجره

abierto – باز

mesa – یز

madera – چوب

isla – جزیره

mar – دریا

mediterraneo – مدیترانه

silla – صندلی

tentaciónes – وسوسه

diabólico – شیطانی

detrás – پشت،عقب

luz – نور

viento – باد

el sonido – صدا

traducir – ترجمه کردن

lucha – جنگ، کُشتی

trorismo – تروریسم

siglo – قرن

historia – تاریخ،روایت،داستان

sol – خورشید،آفتاب

contra – مخالف،ضد

coger – گرفتن

primero – اول،اولین

حال ساده (اخباری- presente indicativo , – بودن ser y estar)

حال ساده (اخباری) فعلی است که وقوع عملی را به طور قطع خبر ی دهد.

در این درس با دو مصدر ser و estar که هر دو معنی بودن ی دهند،آشنا ی شویم و آنها را به حال ساده صرف ی کنیم.

ser

estar

تفاوت ser و estar

چه موقع باید از ser استفاده کنیم؟

ser حالت دایی را نشان ی دهد.البته این حالت ممکن است در آینده تغییر کند اما در همان لحظه که آن حالت را بیان ی کنیم، امکان ندارد تغییرکند.مثلا اگر ی خواهیم بگوییم «او یک پسر است» باید از ser استفاده کنیم.چون حالتی است که امکان تغییر درآن وجود ندارد. یا مثلا ی خواهیم بگوییم «امروز یکشنبه است» وقتی ی گوییم امروز یکشنبه هست حالتی را بیان ی کنیم که احتمال تغییر در آن لحظه،در آن حالت وجود ندارد.پس باید از ser استفاده کنیم.

مثال ها:

él es un chico – او یک پسر است

hoy es domingo – امروز یکشنبه است

tú eres muy inteligente – تو خیلی باهوش هستی

yo soy juan – من خوآن هستم

el coche es de color rojo – رنگ ماشین قرمز است

nosotros somos cristianos – ما مسیحی هستیم

vosotros sois madrileños – شما مادریدی هستید

los pájaros son bonitos – پرنده ها زیبا هستند

 

چه موقع باید از estar استفاده کنیم؟

estar حالتی را بیان ی کند که آن حالت ممکن است هر لحظه تغییر کند.مثلا: «او خواب است» ، «او در حال دویدن است» ، «لیوان روی یز است» ، «لیوان خالی است»

مثال ها:

él está dormido – اوخواب است

él está corriendo – او در حال دویدن است

el vaso está sobre la mesa – لیوان روی یز است

el vaso está vacío – لیوان خالی است

yo estoy muy alegre – من خیلی خوشحال هستم

yo estoy en la casa – من در خانه هستم

tú estás andando – تو در حال قدم زدن هستی

nosotros estamos trabajando – ما در حال کار کردن هستیم

vosotros estáis trabajando – شما در حال کار کردن هستید

ellos stán nerviosos – آنها عصبانی هستند

las ventanas están abiertas – پنجره ها باز هستند

حالت سوالی و منفی:

امروز یکشنبه است – hoy es domingo

امروز یکشنبه است؟ – ?hoy es domingo

امروز یکشنبه نیست – hoy no es domingo

روی یز است – está sobre la mesa

روی یز است؟ -?está sobre la mesa

روی یز نیست – no está sobre la mesa

 

Usted – وقتی ی خواهیم کسی را محترمانه خطاب کنیم به جای tú از Usted استفاده ی کنیم .

Ustedes – وقتی ی خواهیم دو یا چند نفر را محترمانه خطاب کنیم،به جای vosotros یاvosotras از Ustedes استفاده ی کنیم.

مثال ها:

شما اسپانیایی هستید – Usted es español

شما اسپانیایی هستید – Ustedes son españoles

شما در اسپانیا هستید – Usted está en españa

شما در اسپانیا هستید – Ustedes están en españa

لغات:

domingo – یکشنبه

inteligente – باهوش

dormir – خوابیدن

correr – دویدن

color – رنگ

rojo – قرمز

cristiano – مسیحی

madrileño – مادریدی

bonito – زیبا

pájaro – پرنده

vaso – لیوان

sobre – روی

mesa – یز

vacío – خالی

muy – خیلی

alegre – خوشحال،شاد

trabajar – کار کردن

nervioso – عصبانی

abierto – باز

ventana – پنجره

ضمایر فاعلی – pronombres subjetivos

ضیر فاعلی کلمه ای است که جای اسم فاعل (اسای اشخاص) را ی گیرد.در فارسی ۶ حالت دارد: من-تو-او-ما-شما-آنها

و در زبان اسپانیایی ١٢ حالت:

yo – یوُ

tú – تو

él – اِل – فقط برای مفرد مذکر

ella – اِیا – فقط برای مفرد مؤنث

nosotros – نُسٌترُس,vosotros – بُسُترُس – ,ellos – اِیُس – برای جمع مذکر یا جمع مذکر و مؤنث با هم

nosotras – نُسُتراس – , vosotras – بُسُتراس – , ellas – اِیاس – فقط برای جمع مؤنث

usted – اوستِد – حالت محترمانه برای مفرد است.یعنی اگر کسی را ی خواهیم محترمانه خطاب کنیم،به جای tú از usted استفاده ی کنیم.

ustedes – اوستِدِس – حالت محترمانه برای جمع است.یعنی اگر دو یا چند نفر را ی خواهیم محترمانه خطاب کنیم،به جای vosotros/as از ustedes استفاده ی کنیم.

افعال مهم

صرف افعال مهم در وجه حال ساده (افعال با قاعده)

١- مصدر هایی که به ar ختم ی شوند

صحبت کردن – hablar – آبلار

صحبت ی کنم – hablo – آبلوُ

صحبت ی کنی – hablas – آبلاس

صحبت ی کند – habla – آبلا

صحبت ی کنیم – hablamos – آبلامُس

صحبت ی کنید – habláis – آبلایس

صحبت ی کنند – hablan – آبلان

کار کردن – trabajar – تِراباخار

کار ی کنم – trabajo – تراباخُ

کار ی کنی – trabajas – تراباخاس

کار ی کند – trabaja – تراباخا

کار ی کنیم – trabajamos – تراباخامُس

کار ی کنید – trabajáis – تراباخایس

کار ی کنند – trabajan – تراباخان

مطالعه کردن درس خواندن – estudiar – اِستودیار

درس ی خوانم – estudio – اِستودیوُ

درس ی خوانی – estudias – اِستودیاس

درس ی خواند – estudia – اِستودیا

درس ی خوانیم – estudiamos – اِستودیامُس

درس ی خوانید – estudiáis – اِستودیایس

درس ی خوانند – estudian – اِستودیان

کمک کردن – ayudar – آیودار

کمک ی کنم – ayudo – آیودوُ

کمک ی کنی – ayudas – آیوداس

کمک ی کند – ayuda – آیودا

کمک ی کنیم – ayudamos – آیودامُس

کمک ی کنید – ayudáis – آیودایس

کمک ی کنند – ayudan – آیودان

جستجو کردن – buscar – بوسکار

جستجو ی کنم – busco – بوسکوُ

جستجو ی کنی – buscas – بوسکاس

جستجو ی کند – busca – بوسکا

جستجو ی کنیم – buscamos – بوسکامُس

جستجو ی کنید – buscáis – بوسکایس

جستجو ی کنند – buscan – بوسکان

عوض کردن تغییر دادن – cambiar – کامبیار

عوض ی کنم – cambio – کامبیوُ

عوض ی کنی – cambias – کامبیاس

عوض ی کند – cambia – کامبیا

عوض ی کنیم – cambiamos – کامبیامُس

عوض ی کنید – cambáis – کامبیایس

عوض ی کنند – cambian – کامبیان

نگاه کردن تماشا کردن – mirar – یرار

نگاه ی کنم – miro – یروُ

نگاه ی کنی – miras – یراس

نگاه ی کند – mira – یرا

نگاه ی کنیم – miramos – یرامُس

نگاه ی کنید – miráis – یرایس

نگاه ی کنند – miran – یران

استفاده کردن – usar – اوسار

استفاده ی کنم – uso – اوسوُ

استفاده ی کنی – usas – اوساس

استفاده ی کند – usa – اوسا

استفاده ی کنیم – usamos – اوسامُس

استفاده ی کنید – usáis – اوسایس

استفاده ی کنند – usan – اوسان

پرسیدن سؤال کردن – preguntar – پرِگونتار

ی پرسم – pregunto – پرِگونتوُ

ی پرسی – preguntas – پرِگونتاس

ی پرسد – pregunta – پرِگونتا

ی پرسیم – preguntamos – پرِگونتامُس

ی پرسید – preguntáis – پرِگونتایس

ی پرسند – preguntan – پرِگونتان

andar قدم زدن , amar عشق ورزیدن , arreglar منظم کردن ,bajar پایین آوردن پایین آمدن , bailar رقصیدن ,cambiar عوض کردن تغییر دادن ,andar قدم زدن ,caminar راه رفتن پیمودن,castigar تنبیه کردن جریمه کردن ,cantar آواز خواندن ,charlar گفتگو کردن گپ زدن ,cenarشام خوردن ,desayunar صبحانه خوردن ,brillar درخشیدن ,besar بوسیدن ,cocinar آشپزی کردن ,comprar خرید کردن خریدن ,continuar ادامه دادن ,conversar مکالمه کردن گفتگو کردن ,cortaکوتاه کردن بریدن ,dejar رها کردن ,derrotar شکست دادن ,desear علاقه داشتن آرزو داشتن خواستن ,durar طول کشیدن پایدار ماندن ,entrar وارد شدن وارد کردن,enseñar نشان دادن آموزش دادن ,escuchar گوش کردن ,esperar منتظر بودن ایدوار بودن,borrar پاک کردن ,eliminar حذف کردن پاک کردن ,llegar رسیدن ,explicar توضیح دادن,fumar سیگار کشیدن دود کردن ,funcionar عمل کردن کار کردن ,ganar برنده شدن به دست آوردن ,gritar فریاد زدن ,invitar دعوت کردن ,lavar شستن ,limpiar تیز کردن ,lucharمبارزه کردن کشتی گرفتن , llamar صدا کردن تلفن زدن ,llenar پر کردن ,llenar پر کردن,llevar حمل کردن بردن ,llorar گریه کردن ,mandar فرستادن دستور دادن ,manejar اداره کردن کاری را به انجام رساندن ,matar کشتن ,mezclar مخلوط کردن ,nadar شنا کردن,nececitar نیاز داشتن احتیاج داشتن ,olvidar فراموش کردن ,pagar پرداخت کردن ,pegarچسباندن ,pasar گذشتن رد شدن عبور کردن گذراندن ,pesar وزن داشتن سنگینی کردن,practicar – تمرین کردن اجرا کردن ,preparar – آماده کردن ,quemar – سوزاندن آتش زدن,quitar برداشتن , regresar برگشتن , respirar نفس کشیدن ,rezar دعا کردن ,respetarجواب دادن ,sacar در آوردن بیرون کشیدن ,saltar پریدن ,sentar نشاندن همخوانی داشتن,significar معنی داشتن با اهیت بودن ,terminar تمام کردن به پایان رساندن ,tirar پرتاب کردن شلیک کردن ,tocar لمس کردن نواختن ,tardar دیر کردن ,tomar گرفتن ,tratar رفتار کردن ,viajar سفر کردن ,visitar دیدن کردن ,votar رای دادن

٢ – مصدر های که به er ختم ی شوند

دویدن – correr – کُرّر

ی دوم – corro – کُرّوُ

ی دوی – corres – کُرِّس

ی دود – corre – کُرِّ

ی دویم – corremos – کُرِّمُس

ی دوید – corréis – کُرِّیس

ی دوند – corren – کُرِّن

فروختن – vender – بِندِر

ی فروشم – vendo – بِندوُ

ی فروشی – vendes – بِندِس

ی فروشد – vende – بِندِ

ی فروشیم – vendemos – بِندِمُس

ی فروشید – vendéis – بِندِیس

ی فروشند – venden – بِندِن

فکر کردن باور داشتن – creer – کرِاِر

فکر ی کنم – creo – کرِاوُ

فکر ی کنی – crees – کرِ اِس

فکر ی کند – cree – کرِاِ

فکر ی کنیم – creemos – کرِاِمُس

فکر ی کنید – creéis – کرِاِیس

فکر ی کنند – creen – کرِاِن

romper شکستن , meter قرار دادن گذاشتن , esconde مخفی کردن , deber بایستن , comer خوردن , prometer قول دادن , leer خواندن

٣ – مصدر هایی که به ir ختم ی شوند

زندگی کردن – vivir – بی بیر

زندگی ی کنم – vivo – بی بوُ

زندگی ی کنی – vives – بی بِس

زندگی ی کند – vive – بی بِ

زندگی ی کنیم – vivimos – بی بیمُس

زندگی ی کنید – vivís – بی بیس

زندگی ی کنند – viven – بی بِن

نوشتن – escribir – اِسکریبیر

ی نویسم – escribo – اِسکریبوُ

ی نویسی – escribes – اِسکریبِس

ی نویسد – escribe – اِسکریبِ

ی نوسیسیم – escribimos – اِسکریبیمُس

ی نویسید – escribís – اِسکریبیس

ی نویسند – escriben – اِسکریبِن

تصیم گرفتن – decidir – دِسیدیر

تصیم ی گیرم – decido – دِسیدوُ

تصیم ی گیری – desides – دِسیدِس

تصیم ی گیرد – deside – دِسیدِ

تصیم ی گیریم – desidimos – دِسیدیمُس

تصیم ی گیرید – desidís – دِسیدیس

تصیم ی گیرند – desiden – دِسیدِن

subir بالا بردن بالا رفتن , sufrir رنج کشیدن , partir تقسیم کردن به راه افتادن , recibirدریافت کردن , divertir سرگرم کردن , dividir تقسیم کردن , descubrir کشف کردن شناسایی کردن , compartir تقسیم کردن مشارکت کردن

جملات و کلمات پر کاربرد در زبان اسپانیایی

español – اسپانیایی

persa – فارسی

iraní – ایرانی

irán – ایران

españa – اسپانیا

lengua española – زبان اسپانیایی

?cuál es la capital de España¿ – پایتخت اسپانیا کجاست؟

la capital de España es Madrid – پایتخت اسپانیا مادرید است

?eres español¿ – آیا اسپانیایی هستی؟

sí,soy español – بله،اسپانیایی هستم

?de dónde eres¿ – کجایی هستی؟

soy español – اسپانیایی هستم

soy de españa – اسپانیایی هستم

soy iraní – ایرانی هستم

soy de irán – ایرانی هستم

?eres madrileño¿ – مادریدی هستی؟

no,yo soy sevillano – نه،من سبیایی هستم

?es él argentino¿ – او آرژانتینی هست؟

sí,es argentino – بله آرژانتینی هست

no,él es chileno – نه،او شیلیایی هست

grande – بزرگ

pequeño – کوچک

argentina es un país grande – آرژانتین کشور بزرگی است

en el sur de argentina hay muchas islas pequeñas – درجنوب آرژانتین جزایر کوچک زیادی وجود دارد

hablar – صحبت کردن

?hablas español¿ – اسپانیایی بلدی؟

no sé mucho español – خیلی اسپانیایی بلد نیستم

llamar – صدا زدن،فراخواندن،تلفن زدن

llamarse – نایده شدن

…me llamo – نایده ی شوم … ، اسم من هست…

?como te llamas¿ – اسمت چیه؟

me llamo franco – اسمم فرانکو هست

?y tú¿ – و تو؟ ، تو چطور؟

me llamo carmen – اسم من کارمِن هست

querer – خواستن،دوست داشتن

por favor – لطفا

gracias – متشکرم،ممنون

muchas gracias – خیلی ممنون

!de nada¡ – خواهش ی کنم

!te quiero¡ – دوستت دارم!

sientese por favor – لطفا بشینید

por favor,quiero dos kilos manzanas – لطفا دو کیلو سیب ی خوام

un hombre español – یک مرد اسپانیایی

una mujer española –  یک زن اسپانیایی

nación –  ملت

nacional –  ملی

internacional –  بین المللی

nacionalidad –  ملّیت

el día Internacional de la Infancia – روز جهانی کودک

 

اگر قصد مهاجرت به اسپانیا یا سایر کشورهای اروپایی را دارید مشاورین کوه نور با ارائه انواع خدمات در خدمت شما هستند.

منبع : آموزشگاه مجازی زبان در ایران

4.3/5 - (47 امتیاز)
5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
11 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
اکبر

درود بر شما. بسیار عالی.

Nura

بسیار عالی بود . ممنون .
من از ۸ سالگی انگلیسی خوندم و الان که ۱۴ سالمه مسلط‌ام .
چقدر طول میکشه تا بتونیم اسپانیایی رو کاملا روان و مسلط بشیم ؟🤔

میلاد شیرپور

اسپانیایی به شدت آسونه و شما میتونید نهایتا تا یکی دو سال اسپانیاییتون را به سطح خوبی برسونید طوری که بتونید توی کشور های اسپانیایی زبان زندگی کنید

Matin

سلام…خدا حفظتون کنه … عااالی بود👏👏👏… دستتون درد نکنه…موفق و تندرست باشید ان شاالله،،⁦🏵️⁩🌸🌺

Helen

سلام خسته نباشید .. واقعا عالی بود ممنون .. فقط یک سوال .. طریقه ی نوشتن اسپانیایی چطوره بعضی از حروف مثل e به این شکل é نوشته میشن .. چرا ؟؟

سارینا

سیب میشه manzana اما شما silla ترجمه کردید و این اشتباهه

شکیبا

خیلی مفید بود مطالبتون ممنون

Mary

Garcias !
ممنونم واقعا عالی هستید

گمنام

خیلی ازتون ممنونم
انشالله که هر چی از خدا میخواهید بهتون بدهد
انشالله که همیشه سربلند و موفق باشید
خیلیییی ممنونم

Hasan

با سلام،از توضیحات مفید و کاربردی شما بسیار سپاسگزارم.

شیدا

عجب مقاله کاملی بود خسته نباشید ممنون