انواع-راه-های-مهاجرت-به-کانادا

مهاجرت به کانادا

روش های مهاجرت به کانادا 2019

بطور کلی روش های مهاجرت به کانادا در 6 دسته کلی تقسیم بندی میشود:

  • مهاجرت از طریق نیروی کار متخصص
  • مهاجرت از طریق نیروی کار کبک
  • برنامه مهاجرتی گزینش ایالتی کانادا
  • برنامه مهاجرتی حمایتی خانواده
  • برنامه مهاجرتی از طریق بیزینس و تجارت
  • مهاجرت از طریق تجربه و سوابق کاری

هر یک از این گروه ها با شرایط و روش های متفاوتی به متقاضیان امکان مهاجرت به کانادا را ارائه میدهند. همچنین میتوانید از طریق پناهندگی یا کارگر خارجی موقت به کانادا مهاجرت نمائید. با مطالعه توضیحات کامل هر یک از این دسته بندی ها میتوانید مناسب ترین روش را با توجه به شرایط شخصی خود پیدا نمائید.

1. مهاجرت از طریق نیروی کار متخصص فدرال (Federal Skilled Worker )

برای واجد شرایط بودن برای مهاجرت از طریق نیروی کار متخصص متقاضیان باید شرایط زیر را داشته باشید:
1.باید حداقل در طول 10 سال گذشته در یکی از 38 شغل واجد شرایط حداقل یکسال سابقه کار بطور مداوم و تمام وقت داشته باشند.
2. لازم است حداقل به مدت یکسال در کانادا با وضعیت حقوقی بعنوان یک کارگر خارجی موقت و یا حتی یک دانشجوی بین المللی زندگی کرده باشند.
3. توسط یک کارفرمای کانادایی برای یک شغل مرتبط واجد شرایط نامبرده شوند و برای انجام کار به کانادا دعوت شوند.
علاوه بر این سه ویژگی اصلی ، لازم است حتما افراد سه ویژگی دیگر از جمله : 1. سطح تجربه کار (حداقل یکسال تجربه کاری مداوم و تمام وقت اجباری است.) این تجربه کاری بصورت تجربه کاری با مهارت باشد که در سیستم کانادا از نوع مهارت 0 ، یا مهارت سطح A، یا مهارت B، در سیستم ظبقه بندی ملی کانادا (NOC)، برخوردار باشد. این تجربه کاری باید حداقل 10 سال قبل از درخواست در رزومه متقاضی وجود داشته باشد.
ویژگی بعدیکه برای متقاضیان اجباری است: تمکن مالی است. این یکی از اصلی ترین شرایط برای درخواست مهاجرت از طریق نیروی کار متخصص است. متقاضیان حتما لازم است از قدرت مالی مناسبی برخوردار باشند و بتوانند منابع مالی کافی برای تامین پشتیبانی از خود و سایر بستگانش برایمدت 6 ماه پس از ورود به کانادا برخوردار هستند. ( البته اگر شما یک پیشنهاد شغلی مناسب با درآمد مورد قبول در کانادا پیدا کرده باشید این شرط در مورد شما اعمال نمیشود.)
سومین المان بسیار مهم برای واجد شرایط بودن برای مهاجرت از طریق نیروی کار متخصص ارزیابی از طریق سیستم مبتی بر امتیاز است. بطور کلی تابعیت و مهاجرت به کانادا (CIC) از یک سیستم امتیاز دهی استفده میکند تا پتانسیل متقاضی برای ورود به کانادا و نقش آن در پیشرفت اقتصادی – اجتماعی جامعه اندازه گیری نمائید. بر این اساس افراد بر اساس 6 عامل انتخاب متفاوت امتیاز کسب میکنند. یک فرد برای واجد شرایط بودن در این سیستم باید 67 امتیاز کسب نمائید. نمره رضایت بخش در مورد ارزیابی دریافت ویزا را صد درصد تضمین نمیکند زیرا افسران کانادا میتوانند از اختیار خود برای تصویب یا رد درخواست بر اساس ارزیابی جایگزین استفاده نمائید.
عوامل انتخابی که امتیاز نهایی شما را تعیین میکند به شرح زیر است :
تحصیلات (حداکثر 25 امتیاز )
دسته بندی امتیازات از 5 امتیاز برای تحصیلات دبیرستان تا 25 امتیاز برای مقطع تحصیلات تکمیلی مثل کارشناسی ارشد یا دکتری قابل دسترسی است.
این سیستم علاوه بر این امتیازاتی برای گذراندن دوره های کارآموزی یا شرکت در کورس های متفاوت ارائه میدهد.
مهارت زبانی (حداکثر 24 امتیاز)
زبان رسمی کشور کانادا دو زبان رسمی انگلیسی و فرانسوی است و شما بر اساس تسلط بر هر یک از این زبانها یا هر دوی این زبان ها امتیازاتی را کسب میکنید.
امتیازات بر اساس 4 مهارت اصلی زبانی همچون بخش های شنیداری، روانخوانی، صحبت کردن و نوشتاری سنجیده و ارزیابی میشود.
سوابق کاری (حداکثر 21 امتیاز)
امتیاز کامل این بخش ویژه افرادی است که سابقه کاری 4 سال یا بیشتر در رشته های تحصیلی مرتبط داشته باشند.
سن (حداکثر 10 امتیاز)
امتیاز کامل برای متقاضیانی با سن 21 تا 49 سال میباشد.
سازگاری ( حداکثر 10 امتیاز)
این بخش بر اساس تعدادی از عوامل مرتبط با توانایی متقاضیان در انطباق یا زندگی در کانادا تعیین میشود. ازجمله تجربه قبلی در کار با تحصیل در کانادا یا داشتن خانواده در کانادا میتواند حداکثر امتیاز را برای افراد به ارمغان آورد.
– درمجموع این سه عنصر به همراه سایر الزامات از قبیل مجوزهای پزشکی و امنیتی مثل سوءپیشینه و … بخشعمده ای از شرایط لازم برای ورود و دریافت اقامت دائم کانادا را در بخش “مهاجرت از طریق نیروی کار متخصص” تشکیل میدهد. افرادی که قصد دارند در ایالت مونترال یا سایر نقاط کبک باشند باید علاوه بر موارد ذکر شده، معیارهای انتخاب استان کبک را نیز رعایت نمایند.

2. مهاجرت از طریق نیروی کار کبک

طبق توافقی که بین استان کبک با دولت کانادا وجود دارد.ایالت کبک قوانین مجزای خود برای دریافت نیروی کاری متخصص مورد تقاضا در این ایالت را اعمال میکند. اگر قصد ورود به ایالت کبک را دارید بر اساس معیارهای انتخاب و ارزیابی کبک و نه (CIC) کانادا رتبه بندی میشود. روند درخواست مهاجرت به کبک از یک سیستم مبتنی بر نقاط مشابه با معیارهای کمی متفاوت سنجیده میشود.
کبک ، مانند سیستم دولت فدرال کانادا، از یک سیستم مبتنی بر امتیازات برای ارزیابی مهاجران احتمالی استفاده میکند. برای واجد شرایط بودن و دریافت گواهینامه ارزیابی کبک، متقاضیان باید بتوانند به تنهایی حداقل 60امتیاز کسب نمایند. درحالیکه متقاضی همراه با همسر یا فرد دیگری از خانواده باید حداقل 68 امتیاز را کسب نمائید.
معیارهای امتیازدهی در استان کبک برای نیروهای متخصص به شرح زیر میباشد:
آموزش (حداکثر 29 امتیاز)
امتیازات بطور جداگانه برای تحصیلات و سوابق کاری مرتبط تخمین زده میشود.
امتیازات اضافی به افرادی که تخصص و مهارت اضافه ای در بخش های دیگر داته باشند اعطا میشوند.
پیشنهاد شغلی معتبر (حداکثر 10 امتیاز)
درصورتی که یک پیشنهاد شغلی معتبر از یک کارفرما در استان کبک داشته باشید با امتیاز بیشتر برای کار در خارجاز محدوده مونترال اهدا میشود.
سوابق (حداکثر 9 امتیاز)
امتیازات کامل برای افرادی خواهد بود که تجربه کاری مرتبط برای 4 سال یا بیشتر داشته باشند.
سن (حداکثر 18 سال)
امتیاز کامل این بخش به افرادی اعطا میشود که در رده سنی 18 تا 35سال باشند.
دانش زبان (حداکثر 22 امتیاز)
زبان فرانسوی زبان رسمی استان کبک میباشد. طبق قوانین مهاجرتی استان کبک، معیارهای سنجش حداکثر امتیاز 16 برای تعامل و مکالمه شفاهی و حداکثر 6 امتیاز برای تعامل و مکالمه به زبان انگلیسی میباشد.
داشتن خانواده یا اقامت کبک ( حداکثر 9 امتیاز)
داشتن سابقه اقامت درکبک برای کار یا تحصیل ، همینطور داشتن خانواده در این استان کمک زیادی در بهبود شانس شما در دریافت اقامت کبک خواهد داشت. برای هر دو بخش امتیازاتی اهدا میشود.
مشخصات همسر (حداکثر 18 امتیاز)
اگر متقاضی دریافت اقامت کبکهمسر یا شریک زندگی داشته باشد ممکن است امتیازاتی برای تحصیلات، آموزش ، تجربه کاری سن و زبان همسر کسب نماید.
فرزندان (حداکثر 8 امتیاز)
حداکثر تا 4 امتیاز برای هر فرزند کمتر از 12 سال و حداکثر 2 امتیاز برای فرزندان در رده سنی 13 تا 21 سال اعطا میشود.
سازگاری(حداکثر 8 امتیاز)
این ویژگی به متقاضیانی اعطا میشود که سازگار با شرایط کار و زندگی استان کبک هستند.
ارضای این شرایط منجر به صدور گوهی انتخاب کبک میشود که توسط (CIC) کانادا کاملا مورد تایید است فقط فراموش نکنید که دریافت تاییدیه سلامت و سوئ پیشنیه نیز از شرایط اصلی دریافت این گواهی نامه میباشد.

3. برنامه مهاجرتی گزینش ایالتی کانادا

یکی از روش های سرعت بخشیدن به روند مهاجرت به کانادا از طریق برنامه گزینش ایالتی کانادا یا به اختصار (PNP) میباشد.
(PNP) نوعی برنامه مهاجرتی است که از طریق مشارکت بین دولت کانادا و هر ایالت کانادا به افرادی که مشتاق دریافت اقامت کانادا با هدف کار و زندگی در اینکشور هستند کمک میکند سریعتر بتوانند به این هدف دسترسی پیدا نمایند. تقریبا اکثر ایالت های کانادا توافق نامه هایی برای شرکت در این برنامه امضا کرده اند بر اساس این توافق نامه هر ایالت میتواند متقاضیانی انتخاب نماید بویژه با حرفه و تخصص مورد نیاز همان ایالت داشته باشند.
برای مهاجرت به کانادا طبق قوانین (PNP) ، افراد باید برای دریافت گواهی گزینش هر ایالت به قوانین ویژه همان ایالت بستگی دارد. هر ایالت شرایط ویژه و اختصاصی مربوط به خود را دارد که بر اساس نیازهای مربوط به همان ایالت میباشد. پس از دریافت این گواهی ، هر یک از افراد میتوانند دریافت اقامت کانادا اقدام نمایند.
درحال حاضر ایالت های زیر در کانادا در برنامه مهاجرتی گزینش ایالتی کانادا یا (PNP) ، مشارکت میکنند.
ایالت آلبرتا
بریتیش کلمبیا
منیتوبا
نیو برانسویک
نیوفاندلند و لابرادور
نوا اسکوتیا
انتاریو
پرینس ادوارد آیلند
ساسکاچوان
یوکون
برای مهاجرت به ایالت های که در بالا ذکر نشدند، میتوانید از طریق برنامه مهاجرت از طریق نیروی کار متخصص فدرال اقدام نمایند.

4. برنامه اسپانسری خانواده

برنامه اسپانسری خانواده به شهروندان کانادا، یا متقاضیان دریافت اقامت دائم کانادا که حداقل 18 سال دارند برنامه اسپانسری خانواده را پیشنهاد میدهند که از این طریق، بتوانند به خانواده خود درکانادا بپیوندند و اقامت کانادا را دریافت نمایند. برای اینکه یکی از اعضای خانواده بتواند از طریق برنامه اسپانسری خانواده اقامت کانادا را دریافت نماید لازم است قراردادی را امضا نمایند که فرد یا افراد دیگری از خانواده میتوانند برای دوره از 3 تا 10 سال پس از ورودشان حمایت نمایند.
مدت توافق در قرارداد ذکرشده به عوامل متفاوتی از جمله سن متقاضی و روابط افراد با یکدیگر دارد. برای درخواست مهاجرت از این طریق علاوه برحامی مالی، متقاضی نیز باید قراردادی را امضا کند که تلاش خود را برای خودکفایی انجام دهد.
شایستگی دریافت اقامت دائم کانادا از طریق این برنامه یک شهروند کانادیی یا فردی با اقامت دائم کانادا باید بتواند توانایی مالی خود برای تامین نیازهای اساسی هر یک از افراد خانواده را اثبات نماید. بعنوان یک قانون کلی، حامی مالی نیز باید در کانادا ساکن باشد البته در مواردی استثنا نیز وجود خواهد داشت.
اعضای خانواده که شایسته برنامه اسپانسری خانواده هستند:
1. همسران و شرکای عرفی
2. والدین یا اجداد
3. فرزندان وابسته (باید زیر 22 سال باشند مگر اینکه اساسا به حمایت مالی والدین نیاز داشته باشند یعنی دانشجو یا معلول یا ناتوان باشند.)
4. فرزندان کمتر از 18 سال که قصد دارید بعنوان خواهر، برادر یا حتی خواهر زاده یا برادرزاده سرپرستی یکی از افراد خانواده خود را برعهده بگیرید
5. هر یک از افراد خانواده یا خویشاوندان شما، که در لیست بالا حضور نداشته باشند در هر شرایط سنی باشند.
ایالت کبک در کانادا با توجه به توافقی که با دولت کانادا درخصوص مهاجرت دارد نقش بسیار موثری در تعیین صلاحیت متقاضیان حمایت مالی برای ساکنان استان کبک دارند. که این نقش تنها پس از تکمیل و دریافت گواهی CIC در ارزیابی اولیه برنامه حمایت مالی اعطا میشود.

5. مهاجرت از طریق بیزینس و تجاری

برنامه مهاجرت از طریق بیزینس و تجارت به گونه ای طراحی شده است که افرادی که میتوانند از طریق سرمایه گذاری، مشارکت با شرکت های بزرگ کانادا ، مهارت های مدیریتی و … در توسعه اقتصادی کانادا مشارکت داشته باشند میتوانند از طریق این برنامه مهاجرتی اقدام داشته باشند. افراد برای دریافت اقامت دائم کشور کانادا میتوانند از طریق 3 روش زیر اقدام داشته باشند. سه روش اقدام از طریق بیزینس و تجارت به شرح زیر است:
1. مهاجرت از طریق سرمایه گذاری:
این برنامه به دنبال جذب تجار با تجربه که مایل به سرمایه گذاری اساسی در کشور کانادا میباشند متقاضیان تحت این برنامه باید ارزش خالص حدال 800000 دلار کانادا را تامین نمایند. علاوه بر این لازم است اثبات نمایند که این ثروت را از راه قانونی تامین کرده اند. علاوه بر این ، سرمایه گذاران مهاجر میتوانند هزینه ای در حدود 400000 دلار کانادا برای 5 سال در کانادا سرمایه گذاری نمایند که دولت کانادا در پایان 5 سال این هزینه را به این افراد برمیگرداند. برای واجد شرایط بودن بعنوان بک سرمایه گذار مهاجر متقاضی نیز باید مطابق با مقامات مهاجر کانادایی یک شغل صلاحیت دار را اداره نمایند. متقاضیانی که ایالت های خاصی مثل کبک کانادا مدنظرشان باشد لازم است علاوه بر شرایط خواسته شده (CIC) ، شرایط و الزامات ویژه ایالت کبک را نیز دریافت نمایند.
2. مهاجرت از طریق کارآفرینی
برنامه های مهاجرتی از طریق کارآفرینی در کشور کانادا، ویژه ی افرادی است که قصد دارند نقش مهمی در پیشرفت اقتصاد کانادا داشته باشند. نیازهای تمکن مالی قابل ارائه از طریق کارآفرینی بسیار کمتر از مهاجرت از طریق سرمایه گذاری میباشد. (30000 دلار کانادا) متقاضیان این گروه ، از برنامه های مهاجرتی کشور کانادا باید متعهد باشند که حداقل یک سوم از مشاغل کانادایی را کعه ایجاد یا حفظ مینمایند در مدت 3 سال حفظ نمایند یا بهبود و ارتقا بخشند. قوانین موجود میتوانند برای ایالت های متفاوت همچون کبک، کاملا متفاوت باشد.
3. مهاجرت از طریق خود اشتغالی
برنامه مهاجرتی از طریق خود اتشغالی، ویژه افرادی است که تجربه و مهارت مرتبطی در زمینه های تجارت، فرهنگ، ورزش یا زراعت و کشاورزی داشته باشند. که قادر به حمایت و ساپورت هزینه های خود و یا خانواده خود میباشند. برای درخواست مهاجرت از طریق خود اشتغالی، لازم است شرایط متفاوتی از اثبات تمکن مالی یا ارائه سوابق کاری مرتبط و … ارائه دهید. متقاضیانی که قصد اقدام برای ایالت های متفاوتی از جمله کبک داشته باشند، لازم است قوانین و برنامه های ویژه این ایالت را نیز داشته باشند.

6. مهاجرت از طریق مهارت کاری و تخصص

مهاجرت از طریق مهارت کاری کانادا، بطور خاص به کارگران خارجی موقت، و یا دانشجویان بین المللی که مایل به دریافت اقامت دائم کانادا میباشند اعطا میشود. این افراد با اخذ تجربه تحصیل در کانادا یا حتی تجربه کاری درکشور کانادا در جامعه کانادا مستقر شده و شبکه های مهمی را در جوامع و مشاغل خود ایجاد کرده اند.
مهاجرت از طریق مهارت کاری کانادا به دو صورت کلی برای متقاضیان متفاوت وجود خواهد داشت:
1. فارغ التحصیلان بین المللی با سابقه کاری در کانادا
این افراد لازم است شرایط زیر را داشته باشند:
یک برنامه تحصیلی حداقل دوساله پس از اتمام تحصیلاتشان در مقطع دبیرستان در کانادا با موفقیت یه اتمام رسانده باشند.
حداقل یکسال سابقه کاری با مهارت حرفه ای یا فنی در مدت 24ماه از تاریخ درخواست بدست اورده باشند.
بسته به سطح مهارت شغلی آنها مهارت های زبانی قابل قبولی نیز داشته باشند.
2. کارگران خارجی موقت
متقاضیان باید شرایط زیر را داشته باشند:
متقاضیان لازم است حداقل دوسال تجربه کاری تخصصی ، یا فنی با حداقل 36 ماه فاصله از تاریخ درخواست داشته باشند.
بسته به مهارت های شغلی آنها ، سطح مورد قبولی از دانش زبان نیز از متقاضیان انتظار میرود.
متقاضیانی که سطح قابل قبولی از حداقل شرایط مورد نیاز را داشته باشند. و به دنبال دریافت اقامت دائم کانادا از طریق بیزینس، نیروی کار ماهر یا … باشند میتوانند از داخل خاک کانادا نیز درخواست خود را ارائه دهند. برای افرادی که در کانادا حضور ندارند درخواست ها باید یکسال پس از ترک شغل خود در کانادا ارائه داده شوند.

 

 

کانادا به عنوان یک کشور بزرگ با امکانات بسیار و کیفیت آموزشی بالا به عنوان یکی از گزینه های مهاجرتی افراد شناخته می‌شود و برای رفتن به این کشور روش های مختلفی وجود دارد.

در این مقاله قصد داریم انواع راه های مهاجرت کانادا را عنوان کنیم تا در صورت تمایل بتوانید روش ایده آل و مطلوبی را برای مهاجرت به کشور کانادا انتخاب کنید. آگاهی از انواع راه های مهاجرت کانادا موجب می شود افراد روشی متناسب با شرایط خود را انتخاب کرده و با هیچ مشکلی مواجه نشوند.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code