کد دوره

سطح دوره

نوع دوره

روزهای دوره

ساعات برگزاری

تعداد جلسات یک ساعته

تاریخ شروع

شهریه  خصوصی یک نفره

(تومان)

OE115-PINT1

مقدماتی یک

عادی

پنجشنبه

۱۱-۱۴

۱۰

۹۶/۰۸/۲۵

۴۰۰.۰۰۰

OE116-INT1

مقدماتی یک

عادی

جمعه

۱۲-۱۵

۱۰

۹۶/۰۹/۰۳

۴۰۰.۰۰۰

برنامه دوره های آمادگی آزمون IELTS زبان انگلیسی

کد دوره

سطح دوره

نوع دوره

روزهای دوره

ساعات برگزاری

تعداد جلسات یک ساعته

تاریخ شروع

شهریه  خصوصی یک نفره

(تومان)

OIELTS 117-INT1

INTERMEDIATE 1

فشرده

شنبه

چهارشنبه

۱۱-۱۴

۱۰

۹۶/۰۸/۲۷

۶۰۰.۰۰۰

OIELTS 118-INT2

INTERMEDIATE 2

فشرده

شنبه

چهارشنبه

۱۱-۱۴

۱۰

۹۶/۱۰/۰۹

۶۰۰.۰۰۰

OIELTS 117-INT1

  OIELTS 118-INT2

INTERMEDIATE 1

 

INTERMEDIATE 2

فشرده

شنبه

چهارشنبه

۱۱-۱۴

۲۰

۹۶/۰۸/۲۷

۱۱۸۰.۰۰۰

OIELTS 119-EL3

ELEMENTARY 3

فشرده

یکشنبه

سه شنبه

۱۰-۱۳

۱۰

۹۶/۰۸/۳۰

۶۰۰.۰۰۰

OIELTS 120-PINT1

PRE INTERMEDIATE 1

فشرده

یکشنبه

سه شنبه

۱۳-۱۶

۱۰

۹۶/۰۸/۳۰

۶۰۰.۰۰۰

OIELTS 121-AD1

ADVANCED 1

فشرده

دوشنبه

چهارشنبه

۱۰-۱۳

۱۰

۹۶/۰۸/۲۹

۶۰۰.۰۰۰

کلیه پرداخت ها از طریق فروشگاه اینترنتی موسسه امکان پذیر است.