موسسه دانش گستر کوه نور به عنوان مجموعه‌ی پویا، ارایه خدمات کارساز به مشتریان و پاسخگویی موثر به نیاز آنان را رکن اصلی توسعه‌ی فعالیت‌های خود قرار داده است. نگرش مشتری‌مداری حاکم بر فعالیت‌های گروه از همان ابتدای راه موجب افزایش خوشنودی مشتریان، بهبود کیفیت خدمات، نوآوری و خلاقیت مستمر برای ارایه‌ی خدمات نوین، افزایش کارآیی خدمات پشتیبانی و رقابت سالم و اصولی با رقیبان ،شده است واین مهم جزو مهم‌ترین اصول و ارزش‌های فعالیت‌های این موسسه می باشد. چه آن که، خدمت‌رسانی به جامعه و کمک به رشد و توسعه‌ی فناوری و دیگر ابزارهای نوین ارتباطی به عنوان شاخصی برای میزان رشد و توسعه‌ی کشور نیز همواره مورد توجه مدیران و کارکنان ما بوده است.

در حقیقت، دوره‌های تحصیلات تکمیلی محل تلاقی و فصل مشترک آموزش و پژوهش در عالی‌ترین سطوح خود می‌باشد که در آن برجسته‌ترین دانش‌پژوهان جامعه به عالی‌ترین مباحث علمی (نظری و عملی) می‌پردازند و در نقش خون تازه و تجدید شونده‌ی کالبد پژوهش و تحقیق، جامعه را زنده و پویا نگاه می‌دارند.

در نتیجه اهداف شرکت را می توان به موارد اصلی زیر تخصیص داد:

فراهم کردن شرایط برای تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد در عالی‌ترین سطوح علمی دنیا
کمک به رشد کیفی دوره‌های تحصیلات تکمیلی
بسترسازی برای تحصیل در دوره‌های دکترا در کلیه رشته‌های مرتبط با زمینه‌های فعالیت علمی دانشگاههای خارج از کشور
توجه خاص بر مشاوره برای دوره‌های بین رشته‌یی مورد نیاز کشور که در خارج از کشور ارائه می شوند
اهتمام در شناخت دوره‌های تحصیلات تکمیلی تعریف نشده و مورد نیاز در ایران که در خارج از کشور ارائه می شوند
زمینه‌سازی برای اعزام دانشجویان به دانشگاههای گروه ممتاز مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری
با توجه به جایگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی این موسسه و شرح وظایف و حدود اختیارات آن، امور مربوط به تدوین و تنظیم سیاست‌های اجرایی، ایجاد هماهنگی ، نظارت و ارزیابی فعالیت‌های تحصیلات تکمیلی به عهده مدیریت این موسسه می‌باشد.

خط مشی زیر در همین راستا ارائه می‌گردد:

گسترش ارتباط بین تحصیلات تکمیلی دانشگاه های داخل و خارج از کشور
اجراء، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی موسسه در عقد قرارداد، به روز نگهداشتن اطلاعات آموزشی متقاضیان و گزارش‌گیری‌های مربوط
کمک به ارائه برنامه کوتاه مدت و میان مدت تحصیلات تکمیلی از سوی دانشجویان دانشگاههای داخل به منظور فراهم ساختن شرایط مناسب برای اعزام
از سوی دیگر، در این مقاطع است که دانش و فن‌آوری از جوامع پیشرفته‌تر جذب و هضم می‌شود و همراه با خلاقیت‌ها و ابتکارات برای استفاده‌ی داخلی ارائه می‌گردد. سیاست موسسه دانش گستر کوه نور نیز ناظر بر تمشیت امور به ترتیبی است که اهداف عالی فوق تحقق پذیرد.