البته توجه داشته باشید که کلیه مشتریان گرامی می توانند از طریق فروشگاه اینترنتی موسسه هزینه های مشاوره و قرارداد خود را پرداخت نمایند. تنها کافیست که رمز دوم اینترنتی کارت خود را داشته باشید.

شماره حساب های موسسه به شرح زیر می باشند:

بانک پارسیان

شماره حساب: ۰-۱۱۳۹۱۸۰-۸۰۰

شماره کارت: ۶۲۲۱۰۶۱۰۶۳۴۵۳۳۲۰

شماره شبا:  IR800540108580001139180000

به نام:  سید محمد حسین شکرالهی

بانک ملت (جام)

شماره حساب: ۹۲۱۵۰۶۲۸

شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۸۳۹۳۴۸۶۵۱

شماره شبا:  IR890120000000000092150628

به نام:  سید محمد حسین شکرالهی