سازمان وظیفه عمومی مشمولان را به خدمت سربازی فرا خواند

     گروه ناجـــــــا-سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی با صدور اطلاعیه ای مشمولان دیپلم و زیر دیپلم را در خرداد ماه جاری به خدمت سربازی فرا خواند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، متن اطلاعیه سازمان وظیفه عمومی بدین شرح می باشد:
      به اطلاع کلیه مشمولان دیپلم و زیر دیپلم (غایب و غیرغایب) و متولدین سال های ۱۳۵۵ تا پایان سال ۱۳۷۱ که برگه اعزام به خدمت از سازمان وظیفه عمومی ناجا به تاریخ ۱۸و۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۰ دریافت داشته اند برای اعزام به خدمت به نحوه ذیل اقدام نمایند.

۱- در تهران( مشمولان ساکن تهران بزرگ)

     کلیه مشمولان دیپلم غائب و غیر غائب که زمان اعزام آنها در برگه های اعزام به خدمت صادره از سازمان وظیفه عمومی ناجا خرداد ماه سال ۱۳۹۰ قید گردیده است در ساعت ۶ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۰ و کلیه مشمولان عادی(زیر دیپلم) غایب و غیر غایب در ساعت ۶ صبح روز پنج‌شنبه مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۰ به محل و مراکزی که توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در قالب برگ محل مراجعه ابلاغ گردیده است حضور پیدا نموده تا به خدمت دوره ضرورت اعزام گردند.

۲- در استانها( مشمولان ساکن شهرستانها)

     کلیه مشمولان دیپلم غائب و غیر غائب که زمان اعزام آنها در برگه های اعزام به خدمت صادره از سازمان وظیفه عمومی ناجا خرداد ماه سال ۱۳۹۰ قید گردیده است در ساعت ۷ صبح روز چهار‌شنبه مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۰ و کلیه مشمولان عادی(زیر دیپلم) غایب و غیر غایب در ساعت ۷صبح روز پنج‌شنبه مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۰ به معاونت وظیفه عمومی استان محل سکونت مراجعه تا به خدمت دوره ضرورت اعزام گردند.

     لذا آن دسته از مشمولانی که به هر دلیل تاکنون موفق به دریافت برگ اعلام محل مراجعه نگردیده اند می توانند به نزدیکترین دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) مراجعه و نسبت به دریافت برگ مذکور اقدام و براساس اطلاعات مندرج در آن رفتار نمایند.