مشاوره نظام وظیفه جهت صدور معافیت تحصیلی

کارشناسان موسسه کلیه اطلاعات مورد نیاز جهت دریافت معافیت تحصیلی مقطع بالاتر در دانشگاه های خارج از کشور داوطلبین ذکور را در اختیار این عزیزان قرار خواهند داد. که به راحتی این عزیزان بتوانند با گذاشتن وثیقه نزد نظام وظیفه پاسپورت، اجازه خروج و اصل دانشنامه و ریز نمرات خود را دریافت نمایند.

داوطلبین ذکور با مشکل نظام وظیفه بایستی بدانند در صورت تمایل به ادامه تحصیل در خارج از کشور حتماً بایستی یک مدرک زبان را به وزارت علوم ارائه نمایند.

مدارک زبان مورد تایید وزارت علوم به شرح زیر می باشد:

IELTS Academic
TOEFL/PBT
TOEFL/IBT
TOLIMO
MCHE

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این امتحانات می توانید به بخش مدارک و امتحانات زبان مراجعه فرمایید.