چگونه شروع کنیم؟

متقاضیان گرامی برای شروع کار باید ابتدا از شرایط کلی پروسه اخذ پذیرش و نحوه اقدام برای اخذ ویزا آگاه شوند. به این منظور موسسه با توجه به شرایط فرد متقاضی چهار نوع مشاوره به همراه تسهیلاتی برای عزیزانی که به دلیل عدم سکونت در تهران امکان مراجعه حضوری برای عقد قرارداد را ندارند، در نظر گرفته است :